Bidrag til Holbergprisen i boks!

Som ein av 20 skular, har vi no sendt inn tre gode bidrag til "Holbergprisen i skolen" Alle tre gruppene har forska på lokalavisa NYSS, men med ulik innfallsvinkel. Fyldige, gode rapportar er no lasta opp, og vi ventar spent på utfallet. 
Juryen hadde ein vanskeleg jobb, men Ingeborg, Linnea, Anna, Thea, Kaisa, Emilie, Kaja og Amalie trakk det lengste strået og skal no representere Sykkylven vgs i konkurransen

Skriv ut